Marian Szendzielarz, Wanda Światopełk Mirska-Swolkień-Szendzielarz, jej matka, Teresa z Koziełł-Poklewskich Światopełk Mirska i Stanisław Kruczkowski

Od lewej Marian Szendzielarz, Wanda Światopełk Mirska-Swolkień-Szendzielarz, jej matka, Teresa z Koziełł-Poklewskich Światopełk Mirska i Stanisław Kruczkowski (ze zbiorów Haliny Morawskiej)