Anna (Hanna) z Zygmuntem Szendzielarzem

Anna (Hanna) z Zygmuntem Szendzielarzem wracają od ołtarza (ze zbiorów Haliny Morawskiej)