„Limes polonicus”. Gen. bryg. inż. Józef Burhardt i jego koncepcja ufortyfikowania granic Rzeczypospolitej, t. 1 i 2

75.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

W tomie pierwszym, podzielonym na siedem rozdziałów, przedstawiona jest postać generał Burhardta, jego kariera w armii rosyjskiej, w odrodzonym Wojsku Polskim oraz jego działalność po przejściu w stan spoczynku.

Tom I – 205 str., fot. cz/b, oprawa twarda, 2012 r.

Spis treści:

Wstęp
Stan badań nad fortyfikacyjną myślą wojskową II Rzeczpospolitej
Projekt ufortyfikowania granic Polski według gen. bryg. Józefa Burhardta i jego recepcja w polskiej historiografii
Zagadnienia badawcze i struktura pracy
Ogólna charakterystyka wykorzystanych źródeł i literatury
Kwestie chronologiczne i terminologiczne

Rozdział 1
Józef Burhardt w Biografistyce
Rozdział 2
Tradycje rodzinne i dzieciństwo
Rozdział 3
W służbie trzech carów (1873-1909)
W 1. Petersburskim Gimnazjum Wojskowym ( 1873 -1880)
W 1. Pawłowskiej Szkole Wojskowej (1880-1882)
W batalionach saperskich i pontonowych Petersburskiego, Odeskiego oraz Wileńskiego Okręgu Wojskowego (1882-1887)
W Mikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej w Petersburgu (1887-1890)
W 1. Moskiewskim Dystansie Inżynieryjnym Okręgowego Zarządu Inżynieryjnego Moskiewskiego Okręgu Wojskowego (1891-1904)
Irkuckim Dystansie Inżynieryjnym Syberyjskiego Okręgu Wojskowego (1903-1905)
W Irkuckiej Junkierskiej Szkole Piechoty (1905-1909)
Rozdział 4
W rezerwie i stanie spoczynku armii imperatorskiej (1909-1914), podczas wojny światowej, rewolucji i wojny domowej w Rosji (1914-1918)
W rezerwie (1909 -1913) i stanie spoczynku (1913 – 1914) armii imperatorskiej
Podczas wojny światowej w dowództwie 2. Syberyjskiej Zapasowej Brygady Piechoty (1914-1915) oraz sztabie Irkuckiego Okręgu Wojskowego (1915-1917)
W sztabie Irkuckiego Okręgu Wojskowego podczas rewolucji i przewrotu bolszewickiego (1917-1918)
Rozdział 5
W wojsku polskim na Syberii i Dalekim Wschodzie (1919-1920)
Na stanowisku władywostockiego przedstawiciela dowódcy Wojska Polskiego we Wschodniej Rosji (1919-1920 r.)
Rozdział 6
W wojsku polskim po powrocie do kraju (1920-1922)
Rozdział 7
W stanie spoczynku (1922-1938)
Początki działalności popularyzatorskiej i publicystycznej (1922-1923)
Autor niechcianego podręcznika fortyfikacji stałej (1923)
Działalność w Ognisku Emerytów Wojskowych i Związku Emerytów Wojskowych (1924-1925)
Działalność publicystyczna (1925-1926) oraz popularyzatorska w Sekcji Fortyfikacyjnej Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Wojskowej (1926-1930)
Na emeryturze w Opaleniach
Śmierć i pogrzeb generała
Bibliografia Tomu I

 

Tom drugi (cztery obszerne rozdziały) to próba przybliżenia opracowanej przez Generała doktryny „limesu fortyfikacyjnego” – jednej z najbardziej oryginalnych koncepcji wojskowo-inżynieryjnych w międzywojennej Europie.

Tom II – 368 str., fot cz/b, oprawa twarda, 2014 r.

Spis treści

Rozdział 8
Inspiracje – Wpływ rosyjskiej szkoły fortyfikacyjnej, doświadczeń wojny światowej oraz myśli wojskowej początku lat dwudziestych XX w. na poglądy gen. bryg. inż. Józefa Burhardta
Wpływ edukacji i doświadczenia wojnowo0inżynieryjnego z armii imperatorskiej na koncepcje fortyfikacyjne gen. bryg. inż. J. Burhardta
Wpływ europejskiej inżynieryjnej myśli wojskowej początku lat dwudziestych XX w. na koncepcje fortyfikacyjne gen. bryg. inż. J. Burhardta
Wpływ polskiej inżynieryjnej myśli wojskowej początku lat dwudziestych XX w. na koncepcje fortyfikacji gen. bryg. inż. J. Burhardta
Charakter przyszłej wojny w poglądach gen. bryg. inż. J. Burhardta
Forteczne pole walki przyszłości w wizji gen. bryg. inż. J. Burhardta
Fortyfikacja w poglądach gen. bryg. inż. J. Burhardta
Terminologia wojskowa i techniczna w publikacjach gen. bryg. inż. J. Burhardta
Rozdział 9
„Vallum Barhardit” – Taktyczno-techniczne założenia „Limesu” fortyfikacyjnego gen. bryg. inż. Józefa Burhardta
Chronologia narodzin i ewolucji taktyczno-technicznej koncepcji fortyfikacyjnej gen. bryg. inż. J. Burhardta
Ogólne założenia systemu gen. bryg. inż. J. Burhardta
Wariant maksymalny – „limes” w terenie równinnym
a) przeszkoda główna – rów z wałem i wzmocnioną przeciwskarpą
b) flankowanie przeszkód – obiekty artyleryjskie
c) schrony dla artylerii wieżowej i broni maszynowej
d) pozycje piechoty, schrony bierne i komunikacje podziemne
e) przedwał i przeszkody dodatkowe – druty kolczaste
f) stanowiska artylerii polowej, ciężkiej i przeciwlotniczej, komunikacje naziemne oraz obiekty magazynowe
g) maskowanie umocnień
Warianty optymalne – „limites” z przeszkodami naturalnymi
Załogi fortyfikacji gen. bryg. inż. J. Burhardta
W obronie dogmatów – gen. bryg. inż. J. Burhardt wobec konkurencyjnych projektów fortyfikacyjnych
Ocena taktyczno-techniczna założeń „limesu” gen. bryg. inż. J. Burhardta
Rozdział 10
„Limes Polonicus” – Rzeczpospolita jako „Państwo-twierdza” w wizji gen. bryg. inż. J. Burhardta
Regulacja zasad planowania fortyfikacyjnego w II Rzeczpospolitej
„Limes polonicus” u swych korzeni (1922-1927)
„Limes polonicus” wg koncepcji z czerwca 1930 r.
a) „limes” pomorski
b) „limes” wileński
c) „limes” Małopolski Wschodniej
d) „limes” górnośląski
e) obszary pomiędzy „limites” i modernizowane twierdze w głębi kraju
„Limes polonicus” w liczbach
Rozdział 11
Koszty i czas – ocena realności założeń „limesu” fortyfikacyjnego gen. bryg. inż. J. Burhardta
Milion franków francuskich za kilometr przez 40 lat – kalkulacja finansowa z 1922 r.
Fortyfikacje tańsze, niż amunicja niezbędna do ich zniszczenia – kalkulacja finansowa z 1923 r.
„Limes” pomorski za 100 milionów zł – kalkulacja finansowa z 1925 r.
„Limes polonicus” za 700 milionów zł w 5 lat – kalkulacja finansowa z 1930 r.
„Kosztorysy” umocnień gen. bryg. inż. J. Burhardta pod lupą
a) koszty wywłaszczeń
b) koszty wykonania robót ziemnych
c) koszty wykonania przeszkód drutowych
d) koszty robót betoniarskich
e) koszty wykonania elementów pancernych
f) koszt wyposażenia wewnętrznego i sieci łączności
g) koszty uzbrojenia i amunicji
Rzeczywista koszty „limesu” gen. bryg. inż. J. Burhardta – podsumowanie
„Limes polonicus” w świetle możliwości budżetowych Wojska Polskiego i wydatków na budowę fortyfikacji w latach 1929-1938
Zakończenie