Promocja!

966. Chrzest Polski

69.00  62.00 

Kategorie: ,

Opis

Autor: Krzysztof Ożóg

Rok wydania: 2015

Oprawa: twarda

Liczba stron: 232

Format: 168 x 238

Numer ISBN: 978-83-7553-194-7

 

Jest wiele ważnych dat w historii naszego narodu, ale nie ma ważniejszej niż rok 966. Chrzest Polski. Oddanie się w poddaństwo – lecz tylko Chrystusowi. Polacy jako wierni Jego poddani szybko stali się niezależni i silni; już tysiąc lat temu państwo Bolesława Chrobrego, którego ojciec, Mieszko, zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej przyjął chrzest, urosło do rangi potęgi. Bolesław I był władcą w pełni europejskim, co wówczas oznaczało: chrześcijańskim. Poruszał się swobodnie wraz ze swą drużyną od Łaby po Kijów, od Kołobrzegu po Pasawę. Polacy, rozwijając się przez wieki w kręgu kultury i wiary chrześcijańskiej, doszli do prawdziwej wielkości: gospodarczej, kulturalnej, militarnej, politycznej i moralnej. Zdarzały się też na przestrzeni naszych dziejów różne potknięcia, ale nigdy nie doszło do upadku narodu – Chrystusowa wiara zawsze trzymała go w swojej mocy. I da Bóg, trzymać go będzie po wsze czasy. Bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z narodzinami wiary na ziemiach polskich, bowiem „nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego bez Chrystusa”, jak powiedział św. Jan Paweł II.

Trudno znaleźć lepszego autora do opisania rozlicznych okoliczności narodzin chrześcijaństwa na naszych rdzennych terenach niż prof. Krzysztof Ożóg, człowiek tyleż głębokiej wiedzy, co głębokiej wiary – rzecz to niebagatelna przy badaniu kształtowania się naszej narodowej tożsamości. Różne czynniki sprzyjały powstaniu mocnego państwa Polan: korzystny układ sił politycznych, talenty osobiste Mieszka I i jego wielkiego syna, mądra, pokojowa ekspansja Rzymu na tereny pogańskich Słowian. O tym wszystkim pisze Autor, który wykazuje wszakże, iż decydujący był sam Chrzest święty, bowiem to jego konsekwencje spoiły rody i plemiona na naszych ziemiach tak silnie, że trwamy razem już jedenasty wiek, że wykształciliśmy wspaniałą kulturę, oryginalną tradycję, bogaty język.

Autor napisał swe dzieło w oparciu o najnowszy stan wiedzy; mamy w ręku nie tylko księgę jubileuszową (1050-lecie Chrztu), ale i obfitującą w fakty oraz wydarzenia książkę historyczną. Prof. Krzysztof Ożóg tak umiejętnie przybliża nam tamten świat, że bez trudności poruszamy się w ówczesnych realiach. Przywołuje okres wczesnosłowiański, misję świętych Cyryla i Metodego, następnie opisuje pasjonujący proces narodzin państwa i narodu – Polski i Polaków w wieku X i XI. Mówi o uwarunkowaniach zewnętrznych, opowiada o ówczesnym życiu we dworach i grodach, o pierwszych kościołach i męczennikach, o toczonych wojnach, o pierwszych zabytkach kultury. Mamy nieodparte wrażenie, iż to na naszych oczach wykuwa się Polska.

Spis treści:

Wstęp Prezydenta RP
Fundament Polski – chrzest Mieszka I i jego poddanych w roku 966
I Narodziny wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny
II Pierwsze państwa słowiańskie w VII-VIII w. i ich kontakty ze światem chrześcijańskim
III Powstanie państw na Słowiańszczyźnie w IX-X w. i proces ich chrystianizacji
IV Misja Konstantyna i Metodego wśród Słowian
V Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich
VI Przedchrześcijańskie wierzenia plemion polskich
VII Państwo Wiślan i losy południowej Polski w IX-X w.
VIII Śląsk i Małopolska pod władzą czeskich Przemyślidów
IX Narodziny monarchii Piastów
X Przyczyny decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu świętego
XI Chrzest Mieszka I i jego poddanych w najstarszych przekazach źródłowych
XII Wizja chrztu Mieszka i Polski w dziełach Jana Długosza
XIII Czas i miejsce chrztu Mieszka I
XIV Utworzenie pierwszego biskupstwa w monarchii Mieszka I
XV Działalność ewangelizacyjna biskupów Jordana i Ungera w Polsce
XVI Zabiegi Mieszka I o wzmocnienie chrześcijaństwa – akt oblacji państwa Stolicy Apostolskiej
XVII Sytuacja monarchii piastowskiej po śmierci Mieszka I
XVIII Działalność św. Wojciecha jako biskupa praskiego
XIX Wyprawa misyjna św. Wojciecha do Prus i skutki jego śmierci męczeńskiej dla Kościoła i państwa polskiego
XX Pielgrzymka cesarza Ottona III do Gniezna i jej konsekwencje dla Kościoła w Polsce
XXI Cesarskie gesty Ottona III wobec Bolesława Chrobrego na zjeździe gnieźnieńskim
XXII Starania Bolesława Chrobrego o koronę królewską po zjeździe gnieźnieńskim
XXIII Początki funkcjonowania kościelnej metropolii gnieźnieńskiej
XXIV Budowa katedr i innych kościołów za panowania Bolesława Chrobrego
XXV Początki życia zakonnego w Polsce
XXVI Wspieranie misji do sąsiednich krajów pogańskich przez Bolesława Chrobrego
XXVII Umacnianie chrześcijaństwa w polskim społeczeństwie przez pierwszych Piastów
Epilog

Zapraszamy do przeglądnięcia pozostałej oferty księgarni http://sklep.miles.iq.pl/ – całkowity dochód ze sprzedaży książek jest przeznaczony na rozwój kwartalnika „Wyklęci”.

Przy zakupach od 110 zł kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.

Możliwy odbiór osobisty w Krakowie na os. Kalinowym po wcześniejszym umówieniu się.