Lidzbark Warmiński

20 września br. z inicjatywy Artura Sławeckiego w Lidzbarku Warmińskim Kajetan Rajski wygłosił prelekcję pt. „Walka podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej”. Spotkanie organizował lidzbarski radny Andrzej Kabała. Zebrani przyłączyli się do akcji „Zasponsoruj kwartalnik Wyklęci bibliotece” i zebrali 55 zł. Z tej kwoty dwa zestawy kwartalników zostały wysłane do:
– Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej ul. Św. Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce
– Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 18, 98-270 Złoczew