Redakcja i autorzy

 

Kajetan Rajski – ur. 1994 r., student prawa i teologii, dziennikarz, publicysta. Autor wielu książek, m.in. dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski. Za prowadzoną działalność odznaczony również Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Redaktor naczelny kwartalnika „WYKLĘCI”.

 

 

 


5

 

Weronika Girys-Czagowiec – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pisze pracę monograficzną o Stanisławie Rembeku. Zajmuje się również problematyką Żołnierzy Wyklętych i ich wizerunku w tekstach kultury.

 

 

 

 

 


img_8828

 

Andrzej Józefowicz-Chmielewski – z urodzenia Gryficzanin, z pochodzenia Tatar, herbu Leliwa. Pochodzi z patriotycznej rodziny z tradycjami. Historyk, zabytkoznawca, muzealnik i konserwator, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, a także dziennikarz, publicysta. Działacz studencki SKS, Solidarności i instruktor harcerski, represjonowany w latach osiemdziesiątych. Miłośnik Kresów Utraconych, szczególnie Wileńszczyzny. Zajmuje się historią regionu kwidzyńskiego, Żołnierzy Wyklętych, historią tarskiego Rodu ullrch Józefowiczów.

 

 

 

 


6

 

Tomasz Greniuch – ur. 1982, historyk, autor książki „Król Podbeskidzia – biografia kpt. Henryka Flame Bartka”. Popularyzator historii podziemia niepodległościowego po roku 1944. Odznaczony Krzyżem Zasługi 25-lecia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uczeń śp. dr Dariusza Ratajczaka, który nauczył go rzucać prawdę przeciw światu.

 

 

 

 

 


foto-1

 

Mariusz Solecki – Lubuszanin, ur. w 1975 r. w Szprotawie, polonista, autor książek (Historie pisane przez wojnę, 2015;Literackie portrety żołnierzy wyklętych. Esej o literaturze polskiej lat 1948–2010, 2013; Słownik egzemplaryczny 44 środków artystycznego wyrazu, 2011), e-booków (Piłka nożna i poezja, 2012; Wojna zwykłych ludzi, 2011) oraz licznych artykułów (historia literatury, krytyka literacka, reportaż historyczny).

 

 

 

 

 


6-1

 

Piotr Tomasz – ur. 1972 r., mieszkaniec Krajenki w Wielkopolsce. Współorganizator Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pomysłodawca wystawy „Antykomunistyczne Podziemie na Ziemiach Północnej Wielkopolski”. Autor publikacji na temat Żołnierzy Wyklętych, dokumentalista filmowy. Współorganizator spotkań w ramach Klubu Gazety Polskiej.

 

 

 

 


2

 

Rafał Tesmer – ur. 1971 r. Mieszka w Kurzętniku. Z zawodu ratownik medyczny, z zamiłowania historyk. Interesuje się historią lokalną – dziejami Ziemi Lubawskiej, w szczególności pasjonuje go historia podziemia niepodległościowego, nie tylko lokalnego. Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej, które zajmuje się promowaniem lokalnej historii i nie tylko, poprzez organizowanie wykładów, wycieczek, publikację artykułów.

 

 

 

 

 


1

Jacek Karczewski – ur. w 1974 r. w Ostrołęce, historyk. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”. Od 2013 r. wiceprezes ŚZŻAK Okręg Ostrołęka. Współinicjator powstania w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Od 2015 r. dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Zaangażowany w liczne inicjatywy o charakterze patriotycznym, propagator etosu Polskiego Państwa Podziemnego oraz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

 


1-1

 

Tadeusz Płużański – publicysta historyczny, komentator polityczny, prezes Fundacji „Łączka”, autor książek o nierozliczonych zbrodniach komunistycznych.

 

 

 

 

 

 


6Piotr Kaszubowski – ur. w 1969 r. w Warszawie, mgr etnologii, historyk, regionalista, publicysta, poeta, animator kultury. W latach 2000-2010 kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Od 2011 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Członek-założyciel Związku Literatów na Mazowszu, od 2014 r. sekretarz zarządu. Ponadto wiceprezes Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Okręgu Ziemi Przasnyskiej Związku Piłsudczyków RP TPJP, sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” w Przasnyszu. Autor lub współautor kilkunastu książek (m. in. biografii Stanisława Chełchowskiego Potężny w duchu i potężny w ciele, zbioru poezji Pisane nocąoraz wspólnie z A. Borkowskim trzech tomów z serii Przasnyskie portrety). Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej oraz w pracach zbiorowych, przewodniczący Rady Redakcyjnej „Rocznika Przasnyskiego”.

 


SONY DSC

 

Dr Wojciech Łukaszewski – ur. w 1977 r. Zajmuje się historią najnowszą Polski, a w szczególności okresem 1945-1956 oraz szeroko rozumianymi dziejami Mazowsza Północnego. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych m.in. w „Studiach Mazowieckich”, „Roczniku Przasnyskim”, „Kurpie”, „Głosie Katolickim”, ciechanowskim piśmie historycznym „Reduta” oraz „Krasnosieleckich Zeszytach Historycznych”. Dziennikarz Tygodnika Ostrołęckiego oraz „Wieści znad Orzyca”.Jest członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Pełni funkcję dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu, pow. przasnyski.

 

 

 

 


6

 

Bartłomiej Ilcewicz – historyk i politolog, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, członek Prezydium Rady Kombatanckiej przy prezydencie Miasta Szczecin, pasjonat historii i upamiętniania walki Żołnierzy Wyklętych.

 

 

 

 

 


4

 

Jerzy Masłowski – historyk zajmujący się dziejami podziemia antykomunistycznego i dokumentowaniem zbrodni sowieckich na Ziemi Chełmskiej. Senator RP w latach 1997-2001. Były przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej SB w woj. chełmskim. Członek lubelskiego zespołu „Ujawnić Prawdę”. Opracował m.in. listę poległych i pomordowanych w latach 1944-1959 mieszkańców Ziemi Chełmskiej. Autor bloga: http://www.jerzymaslowski.pl/.

 

 

 

 


arek-marek

 

Arkadiusz Marek – ur. w 1990 r., ps. „Rollex”, działacz i założyciel „Narodowego Grodziska”, miłośnik historii II wojny światowej i okresu powojennego, prowadzi prywatne badania na temat oddziałów podziemia antykomunistycznego w Wielkopolsce na terenie powiatów nowotomyskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego i kościańskiego.

 

 

 

 

 

 

 


robert-radzik

 

Robert Radzik – ur. w 1969 r. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek polityka społeczna. Absolwent podyplomowych studiów organizacji i zarządzania w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Pasjonat historii od przedszkola. Tematyką podziemia niepodległościowego zajmuje się od początku lat 90. Od kilku lat swoje badania i zainteresowania koncentruje na dziejach podziemia NSZ/NZW na północnym Mazowszu (Okręg XVI NZW) i Białostocczyźnie (Okręg XV). Prywatnie lubi podróże i piłkę nożną.

 

 


arkadiusz-cimoch

 

Arkadiusz Cimoch – ur. w 1984 r. w Warszawie. Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Współzałożyciel i prezes patriotycznej organizacji o charakterze narodowo-katolickim Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie Chicago. Pasjonuje się historią antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ruchu narodowego. Od kilkunastu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych.

 

 

 

 


kamil-janczarek

 

Kamil Janczarek – ur. w 1988 r., politolog z wykształcenia, historyk z zamiłowania. Publicysta sportowy oraz historyczny. Działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia im. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

 

 

 

 

 


ks-jaros-aw-w-sowicz

 

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB – ur. w 1973 r., salezjanin, kapłan, teolog, historyk, publicysta. Dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W latach 2003-2011 wicepostulator procesu kanonizacyjnego II grupy męczenników II wojny światowej. W poszukiwaniach naukowych zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii. Członek wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych, m.in. Związku Żołnierzy NSZ Okręg Wielkopolska. Współorganizator Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz pielgrzymek kibicowskich na Jasną Górę. Adres do korespondencji: wonsal_@poczta.onet.pl.

 


micha

 

Michał Górski – student dziennikarstwa i historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Założyciel i zastępca redaktora naczelnego portalu parezja.pl.

 

 

 

 

 


Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości